به تیم بپیوندید → مانیفست →

این یک کارگاه فیلمسازی است که گروه فیلم آنتالیا برای عاشقان فیلم و معرفی حرفه ای این حرفه انجام میدهد.بر اساس این کارگاه,شرکت کنندگان در تمام مراحل فیلمسازی حضور پیدا میکنند.شرکت کنندگان اقدام به تولید فیلمی که توسط گروه فیلم آنتالیا مورد تایید واقع شده است مینمایند.فیلم های تولید شده پخش میشوند و به فستیوال ها ارسال می شوند.
 
خیر.تمام تجهیزات توسط تهیه کننده گروه فیلم آنتالیا ارایه میشود.
انگیزه تولید فیلم خیلی مهم میباشد.این کارگاه موجب میشود که این انگیزه توسعه پیدا کند.درسهای تئوری و تولید فیلم با گروه حرفه ایی باعث آشنایی شرکت کنندگان میشود.با تولید فیلم در اینجا,شرکت کنندگان در یک پلتفرم جدی سینما شرکت میکنند.لطفا این جا را کلیک کنید تا با لیست فیلمهای تولید شده در کارگاه ما آشنا شوید. ارتباط موجب می شود تا شرکت کنندگان در کارگاهی که تولید با لوازم حرفه ای و راهنمایی های حرفه ای دورت میگیرد تجربه مهمی را به دست بی آورند.شرکت کنندگان ممکن است دعوت شوند تا در پروژه های حرفه ای تیم فیلم آنتالیا شرکت کنند و تجربه در فعالیت حرفه ای را بدست بیاورند.یکی از مزایای دیگر شرکت در این کارگاه امکان آشنایی و ایجاد شبکه ی حرفه ای سینمایی برای پروژه ها شخصی خودتان میباشد. فعالیت های کاری ما میزبان متخصصین موجود در منطقه مان میباشد و این موجب میشود با افراد مهمی آشنا شوید.
 
کارگاه به صورت ۱۲-۱۲ که ۲۴ هفته در دو بخش میباشد.شرکت کنندگان با پایان مرحله اول میتوانند در مرحله دوم شرکت کنند.مرحله اول درسهای تئوری برای تولید فیلم تدریس میشود,مرحله دوم سهمل تولید فیلم میباشد.فعالیت در آخر هفته میباشد.
در کارگاه ما افراد حرفه ای و آماتور امکان حضور دارند.ظرفیت هر کارگاه ۲۴ نفر میباشد.
بله برای شرکت در کارگاه باید هزینه پرداخت کنید,بر اساس هزینه پروژه ای که برای تولید میباشد تقسیم بر تعداد افراد حاضر در کارگاه هزینه ثبت نام مشخص میشود. برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.
 
کارگاه ما دوره آموزشی نیست. این یک کارگاه برای انجام فرایندهای فیلم سازی میباشد.با این حال این کارگاه تمام فرایند فیلمسازی و دانش و تجربه ای را که نیازمند میباشد ارایه میدهد.در این دوره شرکت کنندگان با تولید فیلم حرفه ای توسط لوازم حرفه ای اقدام میکنند و خود این پروسه یک موقعیت بدست آوردن تجربه حرفه ای میباشد.
 

بعد از پایان کارگاه از بعضی افراد برای فعالیت های سینمای حرفه ای گروه فیلم آنتالیا دعوت میشوند.کسانی که در ۷ بخش خوش درخشیده اند برای پروژه های بعدی از آنها استفاده خواهد شد.اگر افرادی برای همکاری دعوت نشدند در مدت ۳ سال ارتباطشان با گروه فیلم انتالیا برقرار خواهد بود.در چارچوب حق پخش فیلمها ارتباط ادامه خواهد داشت.#antalyasinemaşehriolacak شعار ما میباشد که میتوانید تمام همسفران ما را ببینید, با شماره های زیر میتوانید با ما تماس بگیریدو وقت ملاقات دریافت کنید و دفتر گروه فیلم آنتالیا را از نزدیک زیارت کنید.