موسسه بازیگری"افادمی" در سال ۲۰۱۹ هماهنگ کننده اصلی علی مرات کارادمیر و مدیر بازیگردانی باتوهان بهاراولو زیر نظر گروه فیلم آنتالیا ایجاد شده است.دفتر ما در آنتالیا است,آژانس ما بازیگران حاضر در عرصه ملی را ارزیابی میکند.آژانس ما با هدف کشف بازیگرانی برای پروژه های گروه فیلم آنتالیا ایجاد شد و سپس در زمینه ارایه بازیگر در پروژه های بین الملی به فعالیت خود ادامه میدهد.

به عنوان گروه یکی دیگر از اهداف ما پیدا کردن استعدادهای بازیگری در محدوده فعالیتمان و استفاده از پتانسیل ها میباشد.به همین دلیل ,موسسه "افادمی" جهت ایجاد کارگاه برای بازیگری جلوی دوربین تشکیل شد. داوطلبان بازیگری در این کارگاه با شناخت خود,کشف خود و توسعه دادن هنرشان آشنا میشوند.در ابتدا با دانش اولیه بازیگری آشنا میشوند,و در پایان کارگاه یک فیلم کوتاه آماده میکنند.داوطلبان در این فیلم ها اقدام به بازیگری میکنند و حرفه ی بازیگری را به یک امتیاز بیشتر آغاز میکنند.بعد از پایان کارگاه بازیگران در آژانس ما جای میگیرند و در دنیای حرفه ای مشغول به فعالیت میشوند.

در موسسه بازیگری "افادمی" اولویت ما آموزش بازیگران با استعداد,باهوش و خلاق است.منتظر شما هستیم در این کارگاه تا با بازیگران جدیدی که هیجان زده هستند و بازیگران حرفه ای که همچنان دارای هیجان میباشند,همراه شوید.